Gancarna tembang macapat ing ngisor iki!

Gancarna tembang macapat ing ngisor iki! Titi tidhem sabawaning ratri, Wigatine ri dalu samangkya, Midadareni jatine, Krenteging tyas nyenyuwun, Meminta sih rahmating Gusti, Wahyuning palakrama, Mugiya tumurun, Ndayani kang mengku karsa, Hamiwaha putra putri kang kinasih, Rahayu nir rubeda. JAWABAN Kakak bantu jawab ya Gancaran tembang macapat. Dicritakake nalika wayah bengi lan sepi yaiku malem midodareni penganten putri. Ing wayah …

Read More »

Pamaca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake dening penulis, diarani…

Pamaca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake dening penulis, diarani… JAWABAN Watak tembang gambuh adalah ‘ sumanak, paseduluran, pitutur’ Yuk simak pembahasan berikut Tembang Gambuh kalebu sawijine tembang macapat sing isine pitutur kanggo oara bocah nom-noman anggone urip bebarengan . Gambuh asale saka tembung jumbuh, tambuh sing artine cocog, pas. Tembang Gambuh bisa ditegesi minangka simbol kawicaksanan lan paseduluran. …

Read More »

Pamaca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake dening penulis, diarani…

Pamaca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake dening penulis, diarani… JAWABAN Jawaban pertanyaan di atas adalah ‘teks deskripsi’ Mari kita simak pembahasan berikut. Teks deskripsi yaiku teks sing isine nggambarake sawijine bab bisa arupa barang, prastawa utawa papan panggonan. Teks deskripsi digunakake kanggo nggambarake objek kanthi cetha saengga pamaca ngrasa kaya bisa nyawang, ngrungokake lan ngerasakake dhewe objek sing …

Read More »

Pandhawa iku putrane prabu Pandu Dewanata . Sedenge kurawa iku putrane Adipati Destarastha. Prabu Pandu Dewanata iku kaprenah adhine Adipati Destarasta. Ateges Pandhawa lan Kurawa iku kaprenah…

Pandhawa iku putrane prabu Pandu Dewanata . Sedenge kurawa iku putrane Adipati Destarastha. Prabu Pandu Dewanata iku kaprenah adhine Adipati Destarasta. Ateges Pandhawa lan Kurawa iku kaprenah… a. Ipe b. Pripean c. Misanan d. Mindhoan e Sedulur kuwalon JAWABAN Kakak bantu jawab ya. C. Misanan Pandhawa iku putrane prabu Pandu Dewanata . Sedenge kurawa iku putrane Adipati Destarastha. Prabu Pandu …

Read More »

Jalma nu ngatur jalanna dina diskusi teh disebutna ….

Jalma nu ngatur jalanna dina diskusi teh disebutna …. JAWABAN maksud dari pertanyaan “Jalma nu ngatur jalanna dina diskusi teh disebutna” adalah menanyakan orang yang mengatur jalannya diskusi disebut apa. Orang yang mengatur jalannya diskusi adalah moderator. Jadi, jawabannya adalah moderator.

Read More »

Paugeran tembang Macapat iku cacahe ana

Paugeran tembang Macapat iku cacahe ana JAWABAN Kakak bantu jawab ya. Paugeran tembang macapat ana 3 guru lagu,guru gatra, lan guru wilangan. Mari simak pembahasan berikut. Tembang macapat yaitu puisi utawa geguritan tradisional jawa. Tembang macapat mempunyai paugeran utawa pathokan yaitu: Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa larik saben sapada/jumlah baris dalam satu bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben …

Read More »

Ulah cicing dina lawang panto, pamali bisi…

Ulah cicing dina lawang panto, pamali bisi… Hésé meunang jodo Téréh péot Potong peujit Téréh pinter Didatangan maung JAWABAN Jawabannya adalah Hésé meunang jodo. Istilah tersebut merupakan istilah larangan yang dipakai orang tua jaman dahulu, dan masih ada beberapa kalangan yang mempercayainya sampai sekarang. Lawang panto artinya depan pintu Tidak boleh duduk didepan pintu, selain mengahalangi orang yang keluar masuk …

Read More »

Kang di arani unggah ungguh basa yaitu

Kang di arani unggah ungguh basa yaitu A. Undhag- undhage basa kang ora ngandhut tata krama B. Undhag- undhage basa kang ngandhut tata krama C. Undhag- undhage basa lisan kang ngandhut tata krama D. Undhag-undhage basa tulis ngandhut tata krama E. Undhag-undhage basa isyarat kang ngandhut tata krama JAWABAN Jawaban pertanyaan di atas adalah B. Untuk mengetahui alasannya, mari kita …

Read More »